Machine learning z zastosowaniem Apache Spark

Spark

Apache Spark jest jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych do przetwarzania Big Data. Obsługuje zarówno dane w miejscu, jak i strumienie. Jest to wysoce skalowalne narzędzie przetwarzające dane ustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane, strumienie, grafy. Jego zastosowanie obejmuje również trenowanie i stosowanie modeli uczenia maszynowego, od prostych algorytmów do sieci neuronowej.

Semantive oferuje szkolenia z zakresu zastosowania środowiska Apache Spark, w tym również komponentów Spark Structured Streaming, Spark SQL, Spark ML i GraphX. Nasi instruktorzy wykorzystują Sparka w codziennej pracy projektowej, dzięki temu w ramach szkolenia oferują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również przydatne wskazówki i rozwiązania na podstawie własnych doświadczeń. Szkolenie przygotuje Cię do projektowania, tworzenia i uruchamiania wysoce wydajnych aplikacji w Sparku.

Plan

 1. Wprowadzenie do przetwarzania Big Data
  • Zagadnienie Big Data
  • Przetwarzanie wsadowe
  • Hadoop: implementacja paradygmatu Map-Reduce
  • Spark: rozwinięcie idei MR
 2. Przetwarzanie zbiorów (Datasets): Spark Core
  • Instalacja Sparka
  • Dystrybucja danych
  • Przetwarzanie danych: RDD
   • Transformacje i akcje na danych
   • Broadcast i akumulatory
   • Cachowanie
   • Dobre i złe praktyki
  • Przetwarzanie danych: DataFrame i SQL
  • Zewnętrzne źródła danych
   • Cassandra
   • HDFS
 3. Przetwarzanie strumieni danych: Spark Streaming
  • Streaming danych rozproszonych
   • Proste przetwarzanie danych
   • Windowing
   • Strumieniowanie w aplikacji stanowej
  • Odporność na błędy
   • Konfiguracja cache
   • Mechanizm checkpointów
   • Mechanizm write-ahead
  • Integracja z systemami zewnętrznymi
   • Kafka
 4. Uczenie maszynowe: Spark ML
  • Wprowadzenie do uczenia maszynowego
   • Powtórzenie aparatu matematycznego
  • Spark ML – Pipelines API
   • Przygotowanie danych
   • Transformacje, Estymatory
   • Zapisywanie i wczytywanie wytrenowanych modeli
  • Klasyfikacja i regresja
   • Przygotowanie danych
   • Algorytm Bayesa
   • Regresja liniowa i logistyczna
   • Lasy losowe
   • Perceptron (sieć neuronowa)
   • Strojenie parametrów modelu
  • Grupowanie
   • Algorytm centroidów (k-średnich)
   • Bisekcyjny algorytm centroidów
  • Filtrowanie społecznościowe
 5. Uruchamianie Sparka
  • Architektura Sparka
   • Wbudowany manager klastra
   • Wykorzystanie Mesosa
  • Monitorowanie klastra

Poznaj instruktorów

Amadeusz

Architekt oprogramowania zajmujący się przetwarzaniem big data oraz uczeniem maszynowym. Ma doświadczenie w projektowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu różnorodnych rozwiązań: począwszy od uczenia maszynowego dla danych strumieniowych po  isolated software sandbox. Amadeusz prowadzi szkolenia z Apache Cassandra i Apache Spark, jest inżynierem informatyki oraz posiada certyfikat Apache Spark Developer.

Machine learning z zastosowaniem Apache Spark

Zapisz się