Python Tech Lead Engineer

Tech Stack

Leadership
advanced

Python
advanced

Communication
advanced

Team Managemenet
advanced

Linux
advanced

Agile
advanced

Docker
advanced

Kubernetes
advanced

Amazon Web Services
advanced

15 000 – 20 000 PLN
net salary on B2B

Wszystkim Aplikującym gwarantujemy całkowitą dyskrecję, jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. Administratorem danych osobowych podawanych przez kandydatów jest SEMANTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42. Dane będą przetwarzane w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, a ich podanie jest – w zakresie nie objętym kodeksem pracy – dobrowolne. Kandydatom przysługuje prawo przeglądania i poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie. Proszę umieścić w swoim CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

What will you be doing?

 • Leading a small team of engineers
 • Planning projects and delivering them successfully with a team
 • Designing Big Data solutions that run in the Amazon Web Services cloud
 • Improving the excellence of the group, as well as the processes and practices within the company
 • Working with clients towards the success of the project
 • Having a responsible, but rewarding and fun role!

Must-have requirements

 • Excellent Python and software craftsmanship skills
 • Excellent communication and leadership skills
 • Being a team player
 • Excellent command of the spoken and written English
 • Desire to improve AWS skills

Preferred competencies

 • Experience with Docker, Kubernetes, AWS, and Microservices architecture
 • DevOps skills