Python Engineer

Tech Stack

Python
advanced

Clean Code
advanced

Code Review
advanced

Git
advanced

Linux
regular

Docker
regular

DevOps
beginner

AWS
beginner

Kubernetes
nice to have

6 000 – 10 000 PLN
net salary on B2B

Wszystkim Aplikującym gwarantujemy całkowitą dyskrecję, jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. Administratorem danych osobowych podawanych przez kandydatów jest SEMANTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42. Dane będą przetwarzane w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, a ich podanie jest – w zakresie nie objętym kodeksem pracy – dobrowolne. Kandydatom przysługuje prawo przeglądania i poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie. Proszę umieścić w swoim CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

What will you be doing?

 • Writing high-quality, idiomatic Python code
 • Working with the Amazon Web Services cloud and delivering infrastructure as code along with Python code
 • Taking part in an Agile process
 • Helping out peers and improving coding practices within the company
 • Doing peer code reviews

Must-have requirements

 • Excellent knowledge of Python, at least 1 year of experience
 • Great testing skills
 • Being a team player
 • Eagerness to master cloud services provided by AWS
 • Good command of the spoken and written English

Preferred competencies

 • Experience with Docker, AWS, Kubernetes, and Microservices architecture
 • Familiarity with NoSQL concepts
 • Experience with one of infrastructure as code tools (Cloud Formation, Terraform)