DevOps Engineer - full remotely possible

Tech Stack

Jenkins
master

Clean Code
advanced

Code Review
advanced

Linux
advanced

Python
advanced

Docker
advanced

CI/CD
advanced

Terraform
advanced

AWS
regular

AWS ECS + ECR/Kubernetes
beginner

10 000 – 16 000 PLN
net salary on B2B

Wszystkim Aplikującym gwarantujemy całkowitą dyskrecję, jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami. Administratorem danych osobowych podawanych przez kandydatów jest SEMANTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 42. Dane będą przetwarzane w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, a ich podanie jest – w zakresie nie objętym kodeksem pracy – dobrowolne. Kandydatom przysługuje prawo przeglądania i poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie. Proszę umieścić w swoim CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

What will you be doing?

 • Doing DevOps work on Amazon Web Services
 • Taking part in an agile process
 • Helping out peers and having a powerful influence on the DevOps culture within the company
 • Doing code reviews

Must-have requirements

 • Experience as a DevOps or similar
 • CI/CD ( pipeline, configuration)
 • Linux (Bash scripting)
 • IAAC (Terraform)
 • Docker, Kubernetes
 • Python
 • Knowledge of testing methodologies
 • Knowledge of Monitoring Systems: Grafana/ELK/Zabbix
 • Good command of English (min. B2)
 • Being a team player

Preferred competencies

 • Experience with a cloud environment (especially Amazon Web Services)
 • Container-based deployment (Docker, Kubernetes)
 • Configuration tools (Ansible, Terraform)
 • Linux networking
 • Phoenix Servers, Twelve-Factor App, stateless app, microservices, blue-green deployment, canary release
 • Having worked with Python or Java teams
 • Java Application Deployment